Srdečne vás pozývame na

12. ročník pretekov
Spoznaj svoj les

[]


ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Horárne nad Peknou cestou.

11. kolo oblastného rebríčka v orientačnom behu.


Objavte les nad svojím sídliskom - pozvánka

Termín


Zhromaždisko:

Horáreň nad Peknou cestou. Súradnice: 48.2073296,17.1190653 Najbližšia zastávka MHD je Pekná cesta (električky 3 a 5), alebo Hubeného (bus 75). Zo zastávky Pekná cesta je to k horárni asi 30 minút peši. Prístup autom je možný takmer priamo k horárni, obmedzené možnosti parkovania popri ceste.


Prihlášky

Prihlášky pre verejnosť (N, RD) nie je nutné zasielať, stačí prísť na prezentáciu v uvedenom čase. Vaša prihláška nám však uľahčí organizáciu podujatia (uzávierka 3. 6. 2017).

Na rebríčkové preteky sa kluby prihlasujú cez orienteeringonline.net


Prihlášky na mieste budú akceptované len do výšky počtu voľných máp.


Charakteristika tratí pre verejnosť
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.


   Richard Balogh        Peter Vorlíček            
     riaditeľ         hlavný rozhodca 

Partneri podujatia

[ Ba NM ][ ML Ba ]


Sponzori

[ LanoLand ]         [ Záhrada Šínweg ][ Beh Si Ty ]