Srdečne vás pozývame na

12. ročník pretekov
Spoznaj svoj les

[]


ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Horárne nad Peknou cestou.

10. kolo oblastného rebríčka v orientačnom behu.


Výsledky