O nás

SK SANDBERG

ŠK Sandberg bol založený v˙roku 2005 v˙Devínskej Novej Vsi a˙jeho cieľom je organizovať športové podujatia pre deti a širokú verejnosť so zameraním na pohyb v˙prírode v˙kombinácii s˙používaním mapy okolitého terénu. Športový klub Sandberg je občianske združenie, IČO 31807399.


ŠK Sandberg každoročne od r. 2005 organizuje športové podujatie

Objavte les pri svojom sídlisku

ktorého cieľom je je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov miest formou pohybu v˙prírode.


Doteraz boli zoorganizované nasledovné podujatia


Tréningy

Členovia ŠK Sandberg vedú krúžok orientačného behu:

Vedenie

Bežecky oddiel

 1 Richard Balogh     SKS6901 SI 2027941
 2 Hana Baloghová     SKS6551
 4 Rudolf Brídzik     SKS7001
 5 Štefan Brňák      SKS7601
 6 Martina Brňáková    SKS7752
 7 Rastislav Dokupil   SKS7402
 8 Radoslav Jonáš     SKS6902     
 9 Martin Jonáš
10 Marta Jonášová     SKS6951 SI 2027945
11 Emil	Kukurugya     SKS6601
12 Ľubica Mravíková    SKS6851
13 Kristián Nandraský   SKS6602
14 Monika Urbanová    SKS7751      
15 Marek Urban      SKS7401 SI 2028798
16 Peter Vorlíček     SKS7501
17 Barbora Vorlíčková   SKS7651

Žiaci a dorast

18 Matúš Balogh      SKS0101 SI 2028797  
19 Michal Balogh     SKS0301 SI 2028796
20 Zora Baloghová     SKS0751 SI 2028798
21 Branko Brídzik     SKS0502	
22 Vanda Brídziková
23 Jakub Brňák      SKS0701
24 Diana Brňáková     SKS0952
25 Samuel Dokupil     SKS0304
26 Daniel Dokupil     SKS0503
27 Ján Dokupil      SKS0801
28 Oskar Hummel      SKS0501
29 Jakub Hummel      SKS0303
30 Veronika Jánošová   SKS0151
31 Ema Jonášová      SKS0951 SI 2028800
32 Matej Kukurugya    SKS0402
33 Šimon Kukurugya    SKS0103
34 Teodorka Mravíková   SKS0752
35 Katka Mravíkova    SKS0451
36 Erik Nandraský     SKS0302
37 Ivona Rohaľová     SKS0453
38 Adela Rohaľová     SKS0852
39 Matej Urban      SKS0102
40 Michal Urban      SKS0401
41 Lucia Vorlíčková    SKS0851
42 Martina Vorlíčková   SKS0551

Cyklistický oddiel

43 Dáša Institorisová
44 Eva Kováčová
45 Margita Kurdelová
46 Milada Lengyelová
47 Jana Mičová