O nás

SK SANDBERG

ŠK Sandberg bol založený 14. marca 2005 v˙Devínskej Novej Vsi a˙jeho cieľom je organizovať športové podujatia pre deti a širokú verejnosť so zameraním na pohyb v˙prírode v˙kombinácii s˙používaním mapy okolitého terénu. Športový klub Sandberg je občianske združenie, IČO 31807399.


ŠK Sandberg každoročne od r. 2005 organizuje športové podujatie

Objavte les pri svojom sídlisku

ktorého cieľom je je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov miest formou pohybu v˙prírode.


Doteraz boli zoorganizované nasledovné podujatia


Tréningy

Členovia ŠK Sandberg vedú krúžok orientačného behu:

Vedenie

Zoznam členov

Aktuálny zoznam členov nájdete v informačnom systéme SZOŠ