Tréningy v telocvični
ZŠ Odborárska

Piatok od 16:00 do 17:00 v telocvični na ZŠ Odborárska.

Najbližší tréning: 10. 5. 2013

3. 5. 2013 Tréning v parku

Dnes sme boli s deťmi behať v parku pri Istrocheme. Najprv mali všetci líniový tréning - mali za úlohu sledovať trať vyznačenú na mape. Zakreslenú čiaru mali čo najpresnejšie prejsť v teréne a popri nej si všímať kontroly. Ak na nejakú naďabili, mali ju zakresliť do mapy (čo najpresnejšie). Zvládli to všetci niektoré kontroly zakreslili deti na nesprávne miesto do mapy. Nikto ale nemal viac ako 2 chýbajúce a 2 nepresne zakreslené. Celkom bolo 8 kontrol, takže to môžeme považovať za úspech.

Tí čo prebehli trať rýchlo dostali za odmenu Motalu. Motala je mesto vo Švédsku, kde takýto typ pretekov vznikol. Ide vlastne o tri krátke okruhy (v našom prípade s troma kontrolami). Bežec si vezme jednu z máp A-B-C, zabehne, vráti sa na štart/ciel, vezme ďalšiu, odbehne a napokon si zabehne aj tú poslednú, tretiu.

8. 3. 2013 Tréning nebol -- prázdniny!

1. 3. 2013 Tréning

Na rozbehanie posledný krát Mrázik (ide jar!). Varianty člnkového behu po družstvách. Prekážková dráha z kuželov. Skladanie mapy rozstrihanej na kúsky (meší s predlohou, starší bez).

22. 2. 2013 Tréning

Na rozbehanie naháňačka Mrázik, potom poriadna rozcvička a dokola 3x opičia dráha (obr. 1).
Mapový tréning: deti mali za úlohu do mapy telocvične s rozloženým náradím (obr. 2) dokresliť polohu značiek podľa skutočnosti (obr. 3). Značky sme spravili zo žltých samolepiek s číslami 1-10. Dôraz sme kládli aj na správne zakreslenie kontroly na objekte (pravý roh žinenky, južná stena švédskej debny a pod.). Precvičili sme si priestorové vzťahy a prepojenie medzi mapou a skutočnosťou.


[ ] [ ] [ ]

15. 2. 2013 Tréning

Rozbehanie dookola po telocvični, rozličné štýly. Po rozcvičke opičia dráha so švédskou debnou, kozou, lozením po rebrinách a posilňovaním rúk a brušných svalov.

Mapový tréning: spomedzi kopy vystrihnutých mapových štvorcov treba nájsť tie, ktoré sú z predloženej mapy. Jednoduchý variant má na mape štvorce vyznačené, takže deti vedia, čo vlastne hľadajú. Náročnejší variant nemá na mape vyznačené nič, takže deti musia najprv zistiť, ktorý štvorec vôbec pochádza z ich mapy. Po skupinkách, štvorce sú na opačnom konci telocvične, takže si pre ne musia po jednom vybehávať.

Ďalšie zvýšenie náročnosti je možné primiešaním štvorcov, ktoré z tejto mapy vôbec nepochádzajú.

Click to enlarge Click to enlarge

8. 2. 2013 Tréning

Rozbehanie: triedenie farebných štuplíkov. Potom rozcvička, bežecká abeceda na mieste, súťaže v dvoch družstvách - beh, obiehanie lavičky, kotúle na žinenke a rôzne variácie.

Na záver hra na precvičenie mapových značiek: práca vo dvojiciach, jeden na jednom konci telocvične hľadá popisy značiek, príde do stredu, odovzdá informáciu druhému a ten na opačnom konci hľadá mapový výrez s touto značkou. V strede sa to pokúsia dať dohromady a napísať čo k čomu patrí.

 MapGame


Výsledky:
   15 Matej a Šimon 
   14 Michal a Tomáš
   10 Matúš a Zorka
   7 Ivana a Simona 
     Jakub a Erik
     Ivonka a Martin
   6 Veve a Nika
   2 Kika a Veronika

8. 2. 2013 Tréning

Tréning nebol -- polročné prázdniny.

25. 1. 2013 Tréning

Rozbehanie do kruhu s rozcvičkou, potom preteky družstiev. Posilňovacie cvičenia. Mapový tréning - kartičky s mapovými značkami.

18. 1. 2013 Tréning

Rozcvička ako minule, člnkový beh po družstvách. Mapový tréning -- mapové značky, kartičky. Všetci mali za úlohu nájsť všetky dvojice a napísať si ich na papierik.

11. 1. 2013 Tréning

Rozbehanie okolo telocvične, naháňačka Mrázik. Rozcvička, bežecká abeceda. Obiehanie v štyroch družstvách do štvorca. Kruhový tréning, 4 stanovištia.

Veselé vianoce a šťastný nový rok 2013!

30. 11. 2012 Tréning

23. 11. 2012 Tréning

Po rozcvičke po obvode telocvične sme sa sústredili na zdokonalenie pohybu s mapou po líniach. Využili sme mapu telocvične, úlohou bolo postupovať presne po čiarach a palcom udržiavať polohu za sústavného udržiavania správne zorientovanej mapy. Po ceste deti nachádzali kontroly, správne kódy si kontroloval každý samostatne. V druhej polovici hodiny naháňačka Balóniky a strečing.


Nepovinnej časti tréningu v parku Nobelova sa zúčastnilo viac detí ako sme predpokladali, pretože ich rodičia neprihlásili, hoci o akcii vedeli. Postavená bola jednoduchá trať so 6 kontrolami, ktoré boli doplnené o majáčik s reflexnou páskou. Tí, čo mali lepšie baterky mali úlohu jednoduchšiu, ale zvládli to napokon všetci. Tí najodvážnejší aj samostatne, ostatní v skupinkách. Razenie do papierových preukazov.


 Start Majak

Meno	            Start	Ciel	Cas	
Emil              00:00	09:00	09:00	
Matúš B.            16:00	25:11	09:11	
Matej K.            17:00	26:24	09:24	
Marta              44:00	54:21	10:21	
Maťko U.            45:00	56:00	11:00	
Erik              24:00	35:16	11:16	
Marek              25:00	36:20	11:20	
Paťa a Alica          18:00	30:00	12:00	
Emík s Radom          43:00	55:00	12:00	
Michal B.            15:00	27:40	12:40	Chýba K6
Frantík s mamou         12:00	25:12	13:12	
Šimon              27:00	40:40	13:40	
Veve a Ivana a Ema       19:00	35:01	16:01	
Zorka a Katka a Teika a Ľuba  21:00	37:50	16:50	
Barborka a Martin s trénerkou  22:00	39:03	17:03	
Miško U.            46:00	03:40	17:40	
Veronika a Ivonka s mamou    20:00	39:40	19:40	
Kiko              04:00	11:16	07:16	Chýba K6
				
Dlhšia trať T1, T2 a T3				
Maťo H.             49:00	55:18	06:18	
Rado              58:00	07:07	09:07	
Meggie             49:00	02:06	13:06	
Hana Š.             49:00	03:23	14:23	
Marek a Maťko          58:30	78:30	20:00


 Start

16. 11. 2012 Tréning

Rozbehanie okolo telocvične, rozcvička, bežecká abeceda. Nácvik pohybu s mapou po líniach. Využili sme novú mapu telocvične, úlohou bolopostupovať presne po čiarach a popritom sa snažť udržiavať správne zorientovanú mapu. Záver tréningu bola bláznivá súťaž družstiev so štuplíkmi: najprv v limitovanom čase nazbierať čo najviac štvoríc rôznofarebných a potom zasa čo najrýchlejšie vytriediť len jednu farbu.


 Mapovanie Stupliky

12. 10. 2012 Tréning

Rozbehanie naháňačka, rozcvička ako zvieratá, mapový tréning zameraný na farby: vysvetlenie farieb, preteky družstiev vo vyfabovaní mapy, utvrdenie pojmov farebným pohybom: biela - beh, žltá - šprint, čierna - po čiarach, svetlozelená - chôdza, tmavozelená - štvornožky. Potom preteky družstiev, beh po lavičke, záverečná hra.--> Zápisy z tréningov v minulej sezóne...

Zodpovedný človek: Richard Balogh (c) 2011