Srdečne vás pozývame na

14. ročník pretekov
Spoznaj svoj les


[] ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Horárne nad Peknou cestou.

Preteky sú súčasťou súťaže o Bratislavský krajský pohár mládeže v orientačnom behu a zároveň sú 6. kolom oblastného rebríčka v orientačnom behu.


Výsledky

Straty a nálezy

tenisky
Na zhromaždisku ostali tenisky Adidas velkost EU46 / UK11

Objavte les nad svojím sídliskom - pokyny

Objavte les nad svojím sídliskom - pozvánka

TermínPrihlášky

Prihlášky pre verejnosť (N, MW-R) nie je nutné zasielať, stačí prísť na prezentáciu v uvedenom čase. Vaša prihláška nám však veľmi uľahčí organizáciu podujatia (uzávierka 27. 5. 2019).

Na rebríčkové preteky sa kluby prihlasujú cez IS SZOŠ.


Prihlášky na mieste budú akceptované len do výšky počtu voľných máp.


Charakteristika tratí pre verejnosťObjavte les nad svojím sídliskom - propozície


Organizátor: ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s MiÚ Bratislava Nové Mesto


Špecifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť a elektronickým razením SportIdent. Špeciálne značené trate pre verejnosť.


Štart: 1. 6. 2019 (sobota) od 10:30
Voľný výber štartového času so zachovaním intervalu 1 min medzi pretekármi na rovnakej trati.


Zhromaždisko: Horáreň nad Peknou cestou. Súradnice: 48.2073296,17.1190653 Najbližšia zastávka MHD je Pekná cesta (električky 3 a 5), alebo Hubeného (bus 75). Zo zastávky Pekná cesta je to k horárni asi 30 minút peši. Prístup autom je možný takmer priamo k horárni, obmedzené možnosti parkovania popri ceste.
 


Raziaci systém: Sportident, za požičanie SI čipu úhrada 2,- Eurá
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada 30,- Eur.


Prihlášky: Prihlasujte za oddiel do 27. 5. 2019, pomocou on-line systému na adrese: IS SZOŠ
Prihlášky a zmeny po termíne e-mailom na adrese sandberg.orienteering@gmail.com Prihláška mailom je platná až po spätnom potvrdení.Pre verejnosť máme osobitný prihláškový systém.


Kategórie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, OPEN, N (verejnosť) a MW-R (dieťa alebo začiatočník so sprievodcom).


Štartovné:
N (verejnosť), MW-R a MW-10: 3,- € + 2,- za čip
MW-12, -14, -16 a OPEN: 4,- €
M,W-18, 19-, 40-, 55-: 5,- €
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe písomnej prihlášky. Dodatočné prihlášky po termíne a pri prezentácii za prirážku 50% štartovného.


Prezentácia: 1. 6. 2019, 9:30 - 10:00 v mieste zhromaždiska.


Mapa: Pekná cesta, M = 1 : 5 000, E = 5 m, stav 04/2018, podľa normy ISOM 2017, mapovali Martin a Rado Jonáš. Drobné aktualizácie jar 2019. Mapy nebudú vodovzdorne upravené, mapníky na štarte.


Opisy KS: Opisy budú vytlačené na mape a samostatne k dispozícii na zhromaždisku. Pre kategórie MW-R, N a M/W-10 aj v slovnej podobe bez piktogramov.


Terén: Malokarpatský listnatý les, dobre priebežný, kamenice, ryhy, hustá sieť komunikácií. Miestami tráva v lese, na rúbaniskách vysoká tráva, maliny alebo černice, veľa vývratov. V lese je vzhľadom na ročné obdobie viac-menej súvislý podrast netýkavky malokvetej (Impatiens parviflora), černičia (Ostružina černicová - Rubus hirtus) a trávy mednička najvyššia (Melica altissima). V podraste sú skryté popadané konáre a stromy, na niektorých miestach sa vyskytuje pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica). Bežte opatrne!

Veľmi silno odporúčame prekrytie celých dolných končatín i rúk, vzhľadom na veľa podrastu (tráva, žihľava) v priestore pretekov. Na nohy odporúčame dve vrstvy.


Upozornenie: V tomto období je v lesoch najvyšší výskyt kliešťa obyčajného (Ixodus ricinus), chráňte sa preto vhodným oblečením, prípadne použite repelenty (drogéria, lekáreň). Po pretekoch skontrolujte celé telo a prípadne prisaté kliešte čím skôr odstráňte. Venujte pozornosť aj prehliadke detí.


Vyhodnotenie: Všetci zúčastnení v kategóriách MW-R a N (verejnosť) dostanú drobnú vecnú cenu hneď po dobehu. Vyhlásenie výsledkov pretekov okolo 13:00, ocenení budú všetci v kategóriach M/W-10, prví traja v kategóriách M/W-12 až M/W-18, v ostatných kategóriách budú ocenení iba víťazi.


Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.


Informácie: Riaditeľ pretekov na e-mail: balogh@elf.stuba.sk


Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.


   Richard Balogh       Barbora Vorlíčková            
     riaditeľ         hlavný rozhodca 

Partneri podujatia

[ ]