Prihláška na preteky
Spoznaj svoj les 2019

Prihlasovanie pre verejnosť

Organizovaní pretekári sa prihlasujú cez IS SZOŠ. tento prihlasovací systém je určený pre verejnosť.


Charakteristika tratí pre verejnosť 

Prihláška

Trať Meno Priezvisko
E-mail:
    Súhlasím s posielaním informácií o ďalších pretekoch
Odoslať vyplnenú prihlášku:

 

Zoznam prihlásených


ID_ TRAŤ MENO_ PRIEZVISKO________
0 N Ferdo Mravec