Srdečne vás pozývame na

13. ročník pretekov
Spoznaj svoj les
7. kolo oblastného rebríčka Sanasport Cup v orientačnom behu.

[]


ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Cvičnej lúky na Kamzíku.


Výsledky

Objavte les nad svojím sídliskom - pokyny

Objavte les nad svojím sídliskom - pozvánka

TermínPrihlášky

Prihlášky pre verejnosť (N, RD) nie je nutné zasielať, stačí prísť na prezentáciu v uvedenom čase. Vaša prihláška nám však uľahčí organizáciu podujatia (uzávierka 15. 5. 2018).

Na rebríčkové preteky sa kluby prihlasujú cez IS SZOŠ.


Prihlášky na mieste budú akceptované len do výšky počtu voľných máp.


Charakteristika tratí pre verejnosťKde to je?

Na Cvičnú lúku sa dostanete priamo autobusom MHD č. 144 z Koliby, alebo je to odtiaľ asi 20 minút peši po zelenej turistickej značke. Dá sa prísť aj autom priamo k lúke, parkovisko s obmedzeným počtom miest je neďaleko.Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.


   Richard Balogh        Peter Vorlíček            
     riaditeľ         hlavný rozhodca 

Spoznaj les nad svojim sídliskom - fotky

Fotografie z pretekov nájdete tu. Zatiaľ ponúkame aspoň zopár pohľadov na predošlý ročník.
Pozri celý album...

Partneri podujatia

[ Region BSK ]
[ Bratislava ]


Sponzori

[ LanoLand ]         [ Záhrada Šínweg ][ Beh Si Ty ]