Novinky

Materiály zo školenia T1 trénerov 2022

[ Prednaska 1 ]
Martin Václavík a Alena Bukovácová Úvod
YouTube video. (16. 2. 2022)[ Prednaska 1 ]
Alena Bukovácová: 1. Profil a náplň práce trénera orientačného behu T1     2. Stručná história orientačného behu
YouTube video. (23. 2. 2022)[ Prednaska 1 ]
Jakub Dekrét: Taktika orientačného behu a bežecká technika + video. (9. 3. 2022)


Prílohy: Voľba postupov
     Autogénny tréning
     Balančné cvičenia
     Dychové cvičenia
     Psychologické cvičenia
     Ciele na rok 2017
     Analýza sezóny 2017
     EYOC sprint
     EYOC sprint - mapa
 


[ Prednaska 1 ]
Marián Dávidík: Technika orientačného behu
YouTube video. (17. 3. 2022)[ Prednaska 5 ]
Jozef Pollák: Príprava tréningu, stavba tratí.
YouTube video. (23. 3. 2022)[ Prednaska 5 ]
Jakub Chupek: Ročný tréningový cyklus v OB.
YouTube video. (30. 3. 2022)Publikácie

[ Prezentacia ]
Richard Balogh: SIAC/Air+: Informácie a skúsenosti. Prezentácia zo seminára rozhodcov v Martine (03/2019) [.pdf, 1,4 MB][ Brozurka A4 ]
Alena Bukovácová: Boľavý členok. (12/2016) [.pdf, 10 MB][ Brozurka A4 ]
Richard Balogh: Zlepšovanie orientačnej techniky mládeže. Záverečná práca pre získanie licencie T2 (04/2014) [.pdf, 1,6 MB][ Brozurka A5 ]
Organizácia pretekov v OB pre detské kategórie (02/2014) [.pdf, 1 MB][ Skripta A4 ]
Alena Bukovácová a Maroš Bukovác: Aby sme si rozumeli... (12 / 2015) [.pdf, 114,8 MB][ Skripta A4 ]
Paulína Májová a Mária Roučková: Orientačný beh na školách. (12 / 2015) [.pdf, 15,5 MB]

[ Skripta A4 ]
Göran Andersson: Orientační běh do škol. (06 / 2018) [.zip, 30 MB]
Materiály pre trénerov

Odtiaľto si môžete pre vlastnú potrebu stiahnuť materiály pre prácu s deťmi:

Prednasky 2014

Stavba tratí

Nielen organizátori, ale aj tréneri potrebujú postaviť trať napr. na mapový tréning. Preto sa im zíde vedieť niečo viac:

Riaditeľ a hlavný rozhodca
Užitočné materiály zo sveta