Publikácie

[ Brozurka A4 ]
Alena Bukovácová: Boľavý členok. (12/2016) [.pdf, 10 MB][ Brozurka A4 ]
Richard Balogh: Zlepšovanie orientačnej techniky mládeže. Záverečná práca pre získanie licencie T2 (04/2014) [.pdf, 1,6 MB][ Brozurka A5 ]
Organizácia pretekov v OB pre detské kategórie (02/2014) [.pdf, 1 MB][ Skripta A4 ]
Alena Bukovácová a Maroš Bukovác: Aby sme si rozumeli... (12 / 2015) [.pdf, 114,8 MB][ Skripta A4 ]
Paulína Májová a Mária Roučková: Orientačný beh na školách. (12 / 2015) [.pdf, 15,5 MB]
Materiály pre trénerov

Odtiaľto si môžete pre vlastnú potrebu stiahnuť materiály pre prácu s deťmi:

Prednasky 2014

Stavba tratí

Nielen organizátori, ale aj tréneri potrebujú postaviť trať napr. na mapový tréning. Preto sa im zíde vedieť niečo viac:

Riaditeľ a hlavný rozhodca
Užitočné materiály zo sveta