Aktualizovaná štartovka LONG (nedela 29.9.) - Jelení paroh a kravský roh 2019

2019-09-29
MW-R
1820 meters
Start 1
Adrian Ferianc
Klub OB Sokol Pezinok
2141135
Alan Sýkora
TJ Slávia Farmaceut
2133067
Alexander Slatinsky
Neregistrovani
2118087
Anna Macháčková
Športový klub Sandberg
2079538
Barbora Kocúrová
TJ Slávia Farmaceut
2067244
Boris Kocúr
TJ Slávia Farmaceut
2126240
Hana Máčajová
Športový klub Sandberg
2118097
Jakub Dolný
Klub OB Sokol Pezinok
435208
Júlia Macháčková
Športový klub Sandberg
2079537
Lenka Feriancova
Klub OB Sokol Pezinok
2141131
Lucia Lanátorová
TJ Rapid Bratislava
434822
Lucia Syrová
Klub OB Sokol Pezinok
1407857
Lukáš Bukovác
TJ Slávia Farmaceut
307460
Matus Stankovic
Neregistrovani
Michal Buriánek
Neregistrovani
2103794
Nela Bobovská
Klub OB Sokol Pezinok
1407837
Peter Babiak
Klub OB Sokol Pezinok
347727
Richard Kanávor
TJ Slávia Farmaceut
2067242
Šimon Patráš
ŠK HADVEO BB
1295689
Viktor Ježík
Klub OB Sokol Pezinok
1407843
W -10 C
1590 meters
Start 1
Ema Jonášová
Športový klub Sandberg
2049987
Katarína Knížová
TRIAX
2118099
Katarína Schwarzová
TJ Slávia Ekonóm BB
7080080
Lucia Kováčová
ŠK VAZKA Bratislava
442600
Martina Schwarzová
TJ Slávia Ekonóm BB
2112736
Paulina Šoltesová
KOB Čingov SNV
416711
Veronika Bobovská
Klub OB Sokol Pezinok
2129202
Zina Máčajová
Športový klub Sandberg
2118085
M -10 C
1590 meters
Start 1
Alex Luis Šutka
Športový klub Sandberg
2079540
Andrej Havlík
Klub OB Sokol Pezinok
307272
Michal Surovčík
Slávia Žilinská univerzita
8071295
Peter Kotuliak
TJ Slávia Farmaceut
2088215
W -12 A
2180 meters
Start 1
10:02
Ella Michaela Patrášová
ŠK HADVEO BB
889284
10:05
Vakant
Vakant
10:08
Ivana Kováčová
Športový klub Sandberg
10:11
Vakant
Vakant
10:14
Lea Kotuliaková
TJ Slávia Farmaceut
2078498
10:17
Lucia Vorlíčková
Športový klub Sandberg
10:20
Hana Šipošová
Klub OB Sokol Pezinok
2120012
10:23
Diana Brňáková
Športový klub Sandberg
2049994
10:26
Viktoriya Valyavka
Slávia Žilinská univerzita
8071292
10:29
Zora Baloghová
Športový klub Sandberg
2028798
10:32
Maja Volkova
Slávia Žilinská univerzita
8071304
10:35
Adela Rohaľová
Športový klub Sandberg
2050000
10:38
Kristína Toporová
Klub OB Sokol Pezinok
219131
M -12 A
2190 meters
Start 1
10:02
Martin Surovčík
Slávia Žilinská univerzita
8071315
10:05
Eli Valach
Klub OB Sokol Pezinok
2118108
10:08
Jakub Brňák
Športový klub Sandberg
2049999
10:11
Ondrej Jendek
Klub OB Sokol Pezinok
435207
10:14
Tomáš Babík
Slávia Žilinská univerzita
1423311
10:17
Patrik Prutkay
Športový klub Sandberg
2114238
10:20
Filip Kníž
TRIAX
2133071
10:23
Matúš Mikloš
Klub OB Sokol Pezinok
406924
10:26
Martin Babík
Slávia Žilinská univerzita
1423312
10:29
Ján Dokupil
Športový klub Sandberg
2079534
10:32
Adam Chládek
Neregistrovani
1423330
10:35
Dávid Cisár
Klub OB Sokol Pezinok
2136737
10:38
Maksym Volkov
Slávia Žilinská univerzita
8071316
10:41
Jonáš Čief
ŠK HADVEO BB
2125318
10:44
Daniel Ondovčík
Klub OB Sokol Pezinok
1888446
10:47
Jakub Lanátor
TJ Rapid Bratislava
307361
10:50
Adam Chládek
Slávia Žilinská univerzita
10:53
Samuel Michač
ŠK HADVEO BB
1550660
10:56
Vakant
Vakant
10:59
Michal Dolný
Klub OB Sokol Pezinok
2111072
11:02
Milan Trenčan
ŠK HADVEO BB
2138226
11:05
Maximilián Slatinsky
Neregistrovani
W -14 A
3660 meters
Start 1
11:12
Terezka Kendrová
TJ Slávia Farmaceut
11:15
Rebecca Herna
TJ Slávia Farmaceut
2104582
11:18
Adriana Repáčová
TJ Slávia Ekonóm BB
2102852
11:21
Gabriela Ježíková
Klub OB Sokol Pezinok
8060806
11:24
Adriana Olle
TJ Slávia Farmaceut
2067266
11:27
Lucia Šipošová
Klub OB Sokol Pezinok
8103019
11:30
Paulína Žilincová
Športový klub Sandberg
2103271
11:33
Nicole Herna
TJ Slávia Farmaceut
2104581
11:36
Vakant
Vakant
11:39
Ema Michačová
ŠK HADVEO BB
2066969
M -14 A
4340 meters
Start 1
10:35
Jakub Karol Janšo
Klub OB ATU Košice
2051421
10:38
Maroš Dudra
Klub OB Kysak
2133074
10:41
Lukáš Kapusta
Klub OB Sokol Pezinok
5576
10:44
Daniel Šmelík
TJ Rapid Bratislava
442590
10:47
Miroslav Pajger
Slávia Žilinská univerzita
8071317
10:50
Jakub Berčík
TJ Slávia Farmaceut
2134365
10:53
Tomáš Syrový
Klub OB Sokol Pezinok
8400090
10:56
Daniel Dokupil
Športový klub Sandberg
2079532
10:59
Tristan Sýkora
TJ Slávia Farmaceut
2099592
11:02
Vakant
Vakant
11:05
Samuel Hostačný
Klub OB Sokol Pezinok
406927
11:08
Filip Bukovac
TJ Slávia Farmaceut
2096113
11:11
Tomáš Porubčan
Klub OB Kysak
307291
11:14
Vakant
Vakant
11:17
Michal Zedníček
Klub OB Sokol Pezinok
219102
11:20
Adam Novosad
TJ Slávia Farmaceut
2103264
11:23
Simon Zajac
ŠK HADVEO BB
2066961
11:26
Filip Jančík
Klub OB Sokol Pezinok
8300002
11:29
Ján Koman
TJ Slávia Farmaceut
2124800
11:32
Adam Trepáč
Slávia Žilinská univerzita
8071293
11:35
Ondrej Kováč
ŠK VAZKA Bratislava
2043831
11:38
Richard Križan
Klub OB Sokol Pezinok
2111071
11:41
Tomáš Kasza
TJ Slávia Farmaceut
2078496
11:44
Adam Roháč
Klub OB ATU Košice
2051356
11:47
Tomáš Kováč
Športový klub Sandberg
2114240
W -16 A
4880 meters
Start 1
10:00
Vakant
Vakant
10:03
Ema Havlíková
Klub OB Sokol Pezinok
1407844
10:06
Ivona Rohaľová
Športový klub Sandberg
2049997
10:09
Eva Ondovčíková
Klub OB Sokol Pezinok
1888447
10:12
Simona Mihaličová
Klub OB ATU Košice
2032200
10:15
Natália Ježíková
Klub OB Sokol Pezinok
8188801
10:18
Gabriela Trepáčová
Slávia Žilinská univerzita
8071311
10:21
Miroslava Velgosová
Klub OB ATU Košice
8004605
10:24
Klára Fedorová
Klub OB Sokol Pezinok
406928
10:27
Vakant
Vakant
10:30
Martina Vorlíčková
Športový klub Sandberg
10:33
Martina Dorozlová
Klub OB Sokol Pezinok
2111075
10:36
Petronela Filipová
Klub OB ATU Košice
8017126
10:39
Lenka Porubská
ŠK Triturus Nitra
8668997
M -16 A
5530 meters
Start 1
10:02
Tomáš Šipoš
Klub OB Sokol Pezinok
8100070
10:05
Michal Sláma
Klub OB ATU Košice
49621
10:08
Vakant
Vakant
10:11
Nicholas Ditri
Klub OB Sokol Pezinok
1407838
10:14
Jakub Hummel
TJ Rapid Bratislava
2092467
10:17
Oliver Lago
ŠK VAZKA Bratislava
8228223
10:20
Marek Dolný
Klub OB Sokol Pezinok
2111073
10:23
Matej Demovič
TJ Rapid Bratislava
8667951
10:26
Vakant
Vakant
10:29
Šimon Šipoš
Klub OB Sokol Pezinok
8001935
10:32
Richard Sláma
Klub OB ATU Košice
8017125
10:35
Viktor Kotuliak
TJ Slávia Farmaceut
2085594
10:38
Jakub Fraňo
Klub OB Sokol Pezinok
406936
10:41
Lukáš Mário Novota
Klub OB ATU Košice
2025333
10:44
Samuel Dokupil
Športový klub Sandberg
2079531
10:47
Andrej Mikloš
Klub OB Sokol Pezinok
1407840
10:50
Martin Roháč
Klub OB ATU Košice
8017132
10:53
Filip Prutkay
Športový klub Sandberg
2049996
10:56
Tomáš Zedníček
Klub OB Sokol Pezinok
406970
10:59
Maximilián Kubik
TJ Rapid Bratislava
8100014
11:02
Michal Balogh
Športový klub Sandberg
2028796
W -18 A
5530 meters
Start 1
11:07
Sandra Ivanková
Klub OB ATU Košice
8631587
11:10
Adéla Navrátilová
ŠK VAZKA Bratislava
8061463
11:13
Tamara Miklušová
TJ Rapid Bratislava
8434822
11:16
Ľuboslava Weissová
Klub OB ATU Košice
8017122
11:19
Michaela Patassiová
TJ Slávia Farmaceut
11:22
Michaela Velgosová
Klub OB ATU Košice
8004600
11:25
Vakant
Vakant
M -18 A
8370 meters
Start 1
10:37
Adam Havlík
Klub OB Sokol Pezinok
1407834
10:40
Martin Knor
Klub OB Martin
2066091
10:43
Adam Jonáš
KOBRA Bratislava
7209670
10:46
Medard Féder
Klub OB AŠK Pezinok
8662443
10:49
Michal Schenk
TJ Rapid Bratislava
434810
10:52
Matúš Šimo
Klub OB Sokol Pezinok
8100080
10:55
Matúš Oravec
Klub OB Martin
2066094
10:58
Vakant
Vakant
11:01
Michal Kurák
Klub OB ATU Košice
2051399
W -20 A
6810 meters
Start 1
11:55
Magdaléna Hrabošová
TJ Slávia Farmaceut
2045171
11:58
Lucia Ondovčíková
Klub OB Sokol Pezinok
7212124
12:01
Viktória Roháčová
Klub OB ATU Košice
1403139
12:04
Vakant
Vakant
M -20 A
9620 meters
Start 1
11:35
Dominic Ditri
Klub OB Sokol Pezinok
1407842
11:38
Jakub Chupek
Slávia Žilinská univerzita
8655373
11:41
Tobiáš Goldschmidt
TJ Rapid Bratislava
8200031
11:44
Tomáš Ondrejka
Slávia Žilinská univerzita
2025367
11:47
Vakant
Vakant
11:50
Lukáš Simočko
Klub OB ATU Košice
8017134
W 21- B
6240 meters
Start 1
11:36
Hana Oľhavová
Klub OB ATU Košice
362930
11:39
Barbora Pavliková
Klub OB Kysak
1931991
11:42
Jana Vríčanová
Slávia Žilinská univerzita
8012047
11:45
Andrea Papugová
Klub OB ATU Košice
2051346
11:48
Simone Skrúcaná
ŠK VAZKA Bratislava
2110806
11:51
Terézia Knorová
Klub OB Martin
2136762
11:54
Martina Papugová
Klub OB ATU Košice
2051353
11:57
Dominika Franková
Klub OB Kysak
416717
12:00
Eva Marková
KOBRA Bratislava
406903
W 21- E
7530 meters
Start 1
11:01
Silvia Chupeková
Slávia Žilinská univerzita
8071303
11:04
Monika Molnárová
KOBRA Bratislava
8122122
11:07
Ela Sedileková
ŠK HADVEO BB
8116746
11:10
Katarína Lamiová
Klub OB ATU Košice
920656
11:13
Lenka Jablonovská
Klub OB Sokol Pezinok
8660504
11:16
Katarzyna Galla
ŠK HADVEO BB
7200183
11:19
Ľudmila Sokolová
Klub OB Kysak
682343
11:22
Kristína Krajčíková
Klub OB ATU Košice
2020726
11:25
Eva Farkašová
KOB Čingov SNV
416600
11:28
Daniela Botíková
LCE
8663204
11:31
Andrea Poštulková
Slávia Žilinská univerzita
8071313
11:34
Tereza Miklušová
TJ Rapid Bratislava
8222299
11:37
Natália Tyszová
Klub OB ATU Košice
8017116
11:40
Lucia Kovalančíková
ŠK HADVEO BB
8200014
11:43
Marta Wartiaková
TJ Slávia Farmaceut
2012289
11:46
Barbora Pijáková
Klub OB Sokol Pezinok
8133318
11:49
Katarína Papugová
Klub OB ATU Košice
9999903
11:52
Vakant
Vakant
11:55
Iva Kavánková
TJ Slávia Farmaceut
8654917
M 21- B
6810 meters
Start 1
10:01
Matej Leitner
Klub OB ATU Košice
2051445
10:04
Richard Oľhava
Klub OB ATU Košice
307266
10:07
Michal Pavlík
KOB Čingov SNV
1231990
10:10
Vakant
Vakant
10:13
Dušan Hrnčiar
TJ Slávia Farmaceut
2104597
10:16
Michal Lami
Klub OB ATU Košice
51338
10:19
Silvester Dulák
KOB Čingov SNV
9900803
10:22
Pavol Hreus
Viatoris
7206546
10:25
Juraj Horniak
KOBRA Bratislava
307459
10:28
Roman Kučera
Klub OB ATU Košice
307376
10:31
Peter Vričan
Slávia Žilinská univerzita
8090128
10:34
Matej Ďuriš
Viatoris
7206549
10:37
Matúš Kaprál
Klub OB ATU Košice
416544
10:40
Peter Karch
Klub OB Sokol Pezinok
8303074
10:43
Miroslav Kollár
Klub OB Kysak
515190
10:46
Alexander Volkov
Slávia Žilinská univerzita
8071296
10:49
Tomáš Drenčák
Klub OB ATU Košice
8004342
10:52
Lukáš Poláček
Klub OB Sokol Pezinok
2078195
10:55
Miroslav Pilát
ŠK HADVEO BB
406952
M 21- E
12940 meters
Start 1
11:00
Vakant
Vakant
11:03
Adam Tysz
Klub OB ATU Košice
8017131
11:06
Jakub Vlažný
LCE
7210065
11:09
Tomáš Mušinský
Klub OB ATU Košice
8656717
11:12
Matej Müller
ŠK VAZKA Bratislava
8240596
11:15
Vakant
Vakant
11:18
Roman Zbranek
TJ Slávia Farmaceut
8422248
11:21
Marian Dávidík
KOBRA Bratislava
8667959
11:24
Dušan Sláma
Klub OB ATU Košice
7204978
11:27
Pavol Bukovac
TJ Slávia Farmaceut
8115118
11:30
Stanislav Mokrý
SK Žabovřesky Brno
8660442
11:33
Rastislav Oľhava
Klub OB ATU Košice
7201826
11:36
Peter Mižúr
TJ Slávia Farmaceut
8116785
11:39
Matej Hraboš
ŠK HADVEO BB
8071299
11:42
Miroslav Papuga
Klub OB ATU Košice
886720
11:45
Maroš Bukovac
TJ Slávia Farmaceut
525005
11:48
Martin Jonáš
KOBRA Bratislava
515307
11:51
Dávid Ugray
Klub OB ATU Košice
2051350
11:54
Peter Glončák
TJ Slávia Farmaceut
2012281
11:57
Štefan Šurgan
ŠK HADVEO BB
8680573
W 35- A
6810 meters
Start 1
11:37
Alena Bukovacová
TJ Slávia Farmaceut
522004
11:40
Michaela Zedníčková
Klub OB Sokol Pezinok
2120013
11:43
Vakant
Vakant
11:46
Ľubomíra Ježíková
Klub OB Sokol Pezinok
2120015
11:49
Katarína Sýkorová
TJ Slávia Farmaceut
2099593
11:52
Martina Bialeková
TJ Slávia Ekonóm BB
7201767
M 35- A
9620 meters
Start 1
11:09
Vakant
Vakant
11:12
Marián Mikluš
TJ Rapid Bratislava
8000029
11:15
Jozef Pelikán
ŠK HADVEO BB
2012276
11:18
Martin Bednárik
ŠK Cart print Nitra
406996
11:21
Jozef Chupek
Slávia Žilinská univerzita
8071290
11:24
Július Porubský
ŠK Triturus Nitra
7210405
11:27
Milan Dudra
Klub OB Kysak
307258
W 40- A
6240 meters
Start 1
10:06
Kristína Komanová
TJ Slávia Farmaceut
2124760
10:09
Natália Sulanová
Klub OB Sokol Pezinok
1407859
10:12
Dagmar Miklušová
TJ Rapid Bratislava
8123457
10:15
Vakant
Vakant
10:18
Barbora Šmelíková
ŠK VAZKA Bratislava
307356
10:21
Katarína Fedorová
Klub OB Sokol Pezinok
8445533
10:24
Alena Ďurčová
Slávia Žilinská univerzita
1152125
10:27
Katarína Lanátorová
TJ Rapid Bratislava
307269
10:30
Petra Kotuliaková
TJ Slávia Farmaceut
2078494
10:33
Vakant
Vakant
10:36
Daniela Ondovčíková
Klub OB Sokol Pezinok
8101080
10:39
Erika Vávrová
TJ Rapid Bratislava
9201324
10:42
Táňa Bednáriková
KOB Čingov SNV
416825
10:45
Lenka Knížová
TRIAX
2120028
10:48
Ľubica Slatinská
Neregistrovani
2114241
M 40- A
8370 meters
Start 1
11:11
Pavel Petrovič
Neregistrovani
11:14
Michal Barták
OK Bartakson
11:17
Ľuboš Michač
ŠK HADVEO BB
1550550
11:20
Igor Porubčan
Klub OB Kysak
2106750
11:23
Marek Koman
TJ Slávia Farmaceut
2124765
11:26
Vakant
Vakant
11:29
Igor Patráš
ŠK HADVEO BB
8629471
11:32
Peter Krnáč
Viatoris
1771230
11:35
Martin Borský
TJ Slávia Farmaceut
435206
11:38
Miroslav Stupavský
Neregistrovani
11:41
Marian Spišiak
Klub OB Sokol Pezinok
7210911
11:44
Ivan Kotuliak
TJ Slávia Farmaceut
2078495
11:47
Tibor Lanátor
TJ Rapid Bratislava
445617
11:50
Vakant
Vakant
11:53
Vakant
Vakant
W 45- A
5240 meters
Start 1
10:01
Silvia Kutišová
Klub OB Sokol Pezinok
2120016
10:04
Vakant
Vakant
10:07
Alena Barillová
KOB Čingov SNV
307384
10:10
Zuzana Poštulková
Slávia Žilinská univerzita
8071300
10:13
Jela Furuczová
TJ Slávia Farmaceut
511235
10:16
Zuzana Šipošová
Klub OB Sokol Pezinok
219137
10:19
Svelana Puls
TJ Rapid Bratislava
2133069
10:22
Vakant
Vakant
10:25
Eva Trepáčová
Slávia Žilinská univerzita
8071318
10:28
Katarína Kováčová
ŠK VAZKA Bratislava
2043833
10:31
Hana Šmelíková
TJ Slávia Farmaceut
9200733
10:34
Martina Brém Knorová
Klub OB Martin
2066093
M 45- A
7530 meters
Start 1
10:00
Karol Hierweg
KOBRA Bratislava
406918
10:03
Dušan Furucz
TJ Slávia Farmaceut
8007101
10:06
Medard Féder str.
Klub OB AŠK Pezinok
10:09
Michal Eliáš
TJ Rapid Bratislava
2120021
10:12
Denis Kizhaev
Orienta-Victoria
7940590
10:15
IvaN Trepáč
Slávia Žilinská univerzita
2045214
10:18
Zdenko Roháč
Klub OB ATU Košice
8017128
10:21
Juraj Petrinec
KOBRA Bratislava
640640
10:24
Ladislav Kasza
TJ Slávia Farmaceut
2078497
10:27
Vakant
Vakant
10:30
Milan Kováč
ŠK VAZKA Bratislava
2043834
10:33
Bohuš Butaš
Boxo
406963
10:36
Ivan Butaš
Klub OB Sokol Pezinok
1407861
10:39
Valér Franko
Klub OB Kysak
1966416
W 50- A
4320 meters
Start 1
11:51
Eva Mušinská
Klub OB ATU Košice
2032145
11:54
Jana Franková
Klub OB Kysak
1966817
11:57
Jana Šmelíková
ŠK HADVEO BB
307274
12:00
Soňa Mazúrová
TJ Rapid Bratislava
307362
12:03
Vakant
Vakant
M 50- A
6810 meters
Start 1
10:58
Pavol Šoltés
KOB Čingov SNV
307386
11:01
Mikuláš Novota
Klub OB ATU Košice
2025332
11:04
Marián Mališ
TJ IoaN1209
2111085
11:07
Róbert Schenk
TJ Rapid Bratislava
434820
11:10
Jaroslav Halač
TJ Slávia Farmaceut
2133888
11:13
Peter Sláma
Klub OB ATU Košice
9102083
11:16
Rostislav Navrátil
ŠK VAZKA Bratislava
8655
11:19
Juraj Šmelík
TJ Rapid Bratislava
7208215
11:22
Michal Patassi
TJ Slávia Farmaceut
2104622
11:25
Jozef Pollák
Klub OB ATU Košice
920651
11:28
František Šoltés
KOB Čingov SNV
307398
11:31
Vakant
Vakant
W 55- A
3460 meters
Start 1
10:01
Judita Sádecká
Klub OB ATU Košice
2051419
10:04
Tamara Denysenko
Slávia Žilinská univerzita
8012045
10:07
Jana Davi
Klub OB Martin
416848
10:10
Iveta Pijáková
Klub OB Sokol Pezinok
1407866
10:13
Jana Mižúrová
TJ Slávia Farmaceut
2079495
10:16
Vakant
Vakant
M 55- A
6240 meters
Start 1
10:51
Jaroslav Kollár
Klub OB Kysak
1416370
10:54
Milan Beleš
Klub OB Sokol Pezinok
1407851
10:57
Dušan Rybár
TJ Rapid Bratislava
2045172
11:00
László Prill
TJ Slávia Farmaceut
45259
11:03
František Papuga
Klub OB ATU Košice
2051410
11:06
Milan Mazúr
TJ Rapid Bratislava
910191
11:09
György Filö
Klub OB Kysak
9633077
11:12
Anton Kniebügl
KOBRA Bratislava
416747
11:15
Karol Janšo
Klub OB ATU Košice
2051437
11:18
Vakant
Vakant
11:21
Mojmir Stastny
Neregistrovani
2069581
11:24
Csaba Takács
Klub OB ATU Košice
8639460
11:27
Miroslav Palička
KOB Čingov SNV
8667993
11:30
Vakant
Vakant
W 60- A
3460 meters
Start 1
10:22
Beata Vávrová
TJ Rapid Bratislava
682341
10:25
Maya Karovic
Klub OB Sokol Pezinok
1400941
10:28
Katarína Daříčková
TJ Slávia Farmaceut
362807
10:31
Darina Poláčková
Klub OB Sokol Pezinok
1407865
10:34
Iveta Putnovská
Klub OB ATU Košice
307387
10:37
Vakant
Vakant
M 60- A
5240 meters
Start 1
10:40
Pavol Poláček
Klub OB Sokol Pezinok
1407867
10:43
Dušan Formanko
TJ Rapid Bratislava
2099591
10:46
Ján Mižúr
TJ Slávia Farmaceut
2079503
10:49
Milan Petrinec
TJ Rapid Bratislava
307357
10:52
Vakant
Vakant
10:55
František Priesol
TJ Rapid Bratislava
307419
10:58
Ján Kuchta
Klub OB ATU Košice
8017120
11:01
Jaroslav Piják
Klub OB Sokol Pezinok
1407868
W 65- A
3460 meters
Start 1
10:43
Marta Brzová
Klub OB Sokol Pezinok
46298
10:46
Traude Fesselhofer
HSV OL Wiener Neustadt
8091253
10:49
Marie Fraňová
Klub OB Sokol Pezinok
416515
10:52
Paulína Májová
KOBRA Bratislava
8350835
10:55
Vakant
Vakant
M 65- A
4320 meters
Start 1
11:27
Viktor Vávra
TJ Rapid Bratislava
307365
11:30
Ivan Zacharovský
Klub OB Martin
416534
11:33
Jozef Gajdošík
Slávia Žilinská univerzita
416540
11:36
Štefan Máj
KOBRA Bratislava
8390839
11:39
Vakant
Vakant
11:42
Viktor Mikluš
TJ Slávia Farmaceut
406913
11:45
Michal Simočko
Klub OB ATU Košice
2032193
W 70- A
3460 meters
Start 1
11:01
Darina Polónyiová
Slávia Žilinská univerzita
416514
11:04
Soňa Kavecká
Klub OB Sokol Pezinok
1407848
11:07
Jela Navrátilová
ŠK VAZKA Bratislava
307295
11:10
Vakant
Vakant
M 70- A
3460 meters
Start 1
11:16
Milan Meriač
Klub OB Martin
416723
11:19
Ľudovít Šmelík
TJ Rapid Bratislava
2104604
11:22
Ján Nebeský
TJ Slávia Farmaceut
2095951
11:25
Vakant
Vakant
K3
4320 meters
Start 1
10:00
Peter Ferianc
Klub OB Sokol Pezinok
2111093
10:03
Andrej Mikloš
Klub OB Sokol Pezinok
406930
10:06
Marianna Patassiová
TJ Slávia Farmaceut
2104621
10:09
Adam Navrátil
ŠK VAZKA Bratislava
416125
10:12
Jakub Forgáč
Viatoris
7206542
10:15
Vladimír Bobovský
Klub OB Sokol Pezinok
1425371
10:18
Adela Cori
Neregistrovani
8180895
10:21
Miroslav Hríbik
ŠK HADVEO BB
2300847
10:24
Tibor Novosad
TJ Slávia Farmaceut
2103265
10:27
Michal Surovčík
Slávia Žilinská univerzita
1423315
10:30
Michal Stasz
KOBRA Bratislava
406912
10:33
Matúš Stankovič
Neregistrovani
10:36
Andrea Hríbiková
ŠK HADVEO BB
2066979
10:39
Iveta Bobovská
Klub OB Sokol Pezinok
1425342
10:42
Vladimíra Kutajová
Slávia Žilinská univerzita
7005043
10:45
Dana Šuníková
Neregistrovani
2420043
10:48
Simon Brunovský
TRIAX
2136715
10:51
Peter Wartiak
TJ Slávia Farmaceut
2012287
10:54
Michal Tomašovič
Klub OB Sokol Pezinok
219144
10:57
Michal Skladaný
ŠK Triturus Nitra
2045596
11:00
Michelle Skrúcaná
Neregistrovani
2110807
11:03
Martina Holbikova
Neregistrovani
2136735
11:06
Ida Herna
TJ Slávia Farmaceut
2103272
11:09
Adam Müller
ŠK VAZKA Bratislava
445614
11:12
René Vrábeľ
Neregistrovani
11:15
Andrej Sýkora
TJ Slávia Farmaceut
2067259
11:18
Matej Trepáč
Slávia Žilinská univerzita
2045213
11:21
Daniel Skladaný
ŠK Triturus Nitra
338397
N
2320 meters
Start 1
Alžbeta Lovásová
TJ IoaN1209
2120019
Andrej Mališ
TJ IoaN1209
2103536
Damián Samuel Ovečka
Neregistrovani
Diana Stupavská
Neregistrovani
Ingrid Roháčová
Klub OB ATU Košice
2023819
Ingrid Valachová
Klub OB Sokol Pezinok
2111076
Jana Urbanová
Neregistrovani
Martin Lovás
TJ IoaN1209
2045687
Michal Teodor Grey
Neregistrovani
Pavol Lichard
Neregistrovani
Radka Repáčová
TJ Slávia Ekonóm BB
2143357
Sofia Fekete
Neregistrovani
Tomas Stupavsky
Neregistrovani
Zuzana Botiková
Neregistrovani
Zuzana Lacova
Neregistrovani

Created by MeOS: 28.09.2019 21:22:23