50. ročník pretekov mužov o
Jelení paroh
36. ročník pretekov žien o
Pohár rektora TU Zvolen
19. ročníka žien o
Kravský roh
a Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu

Výsledky

Cez víkend 19. - 20. 10. sa uskutočnil jubilejný 50. ročník pretekov mužov o Jelení paroh a 19. ročník pretekov žien o Kravský roh.
 

Click to enlarge
Víťazi pretekov o Jelení paroh a kravský roh.


Držiteľom trofeje Jelení paroh sa stal Michal Krajčík z oddielu Akademik TU Košice.  
 

Držiteľkou trofeje Kravský roh sa stala Ľudmila Sokolová z Klubu orientačného behu Sokol Kysak.  
 

 
 
 

Ďakujeme, že ste prišli, dovidenia o rok!  
 
 

 • Našla sa buzola, info na balogh@elf.stuba.sk  

  Po pretekoch nám ostali mapy s traťami, ponúkame ich prípadným záujemcom. Info:
  Rado Jonáš, radoslav.jonas @ gmail.com

  Novinky

  • 22. 10.: Fotografie z víkendu:
  • 20. 10.: Výsledkové listiny

  • 18. 10.: Štartovka
   Sobota
   Nedeľa

  • 14. 10.: Pokyny [.pdf]

  • 12. 10.:
   Parametre tratí [.pdf]

  •  1. 10.:
   V Škole v prírode Kľačno bude možné si objednať v sobotu na večeru špeciálne tematické jedlo - jelení guláš - pri príležitosti 50. ročníka týchto pretekov. Kravský guláš ponúkneme o 31 rokov.

  Rozpis

  Usporiadateľ

  ŠK Sandberg Bratislava, TJ Slávia TU Zvolen, obce Ladomerská Vieska a Chvojnica a SAŠŠ


  Termín

  • 19. 10. 2013 - stredná trať - o Jelení paroh, Pohár rektora a Kravský roh
  • 20. 10. 2013 - stredná trať


  Klasifikácia pretekov

  Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť.


  Zhromaždiská:


  Kategórie

  W-10, W-12, W-14, W-16, W-18, W21E, W21-B, W35-, W40-, W45-, W50-, W55-, W60-, W65-
  M-10, M-12, M-14, M-16, M- 18, M-20, M21E, M21-B, M21-D, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-, M60-, M65-, M70-
  M-10R, W-10R (trate pre deti s doprovodom),
  K3 (orientačne náročnejšia trať v˙dĺžke cca 3 km),
  N (náborová, orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov).
  V˙prípade malého počtu prihlásených možnosť zlúčenia kategórií.


  Detské trate

  Pre deti bude v priestore zhromaždiska postavená obrázková trať, razenie do papierových preukazov, štart ľubovoľne.


  Prihlášky

  Do 13. 10. 2013 prostredníctvom prihlasovacieho systému na stránke www.orienteeringonline.net, vo výnimočných prípadoch mailom.


  Neskoršie prihlásky možné len do počtu voľných máp (5 v kategórii).


  Razenie

  Sportident  Štartovné:

  • deti zdarma
  • M, W - 10, 12, N : 3 EUR/deň
  • M, W - 14, M, W 65 - a starší, K3 : 5 EUR/deň
  • ostatní : 6 EUR/deň
  • požičanie SI čipu/deň: 2 EUR

  Platba za nevrátenie požičaného čipu je 30 EUR. Platby uhradiť na účet ŠK Sandberg 8924750/5200 v˙termíne zaslania prihlášky. Do informácie pre prijímateľa uveďte názov subjektu, ktorý platbu realizuje.


  Prezentácia:

  • 19. 10. od 10:30 do 12:00 na zhromaždisku na oba dni, prípadne
   20. 10. od 8:00 v cieli


  Štart:

  • 19. 10. o 13:00
  • 20. 10. o 9:30  Parkovanie:

  V blízkosti zhromaždiska, bude značené.


  Ubytovanie:

  V telocvični v spacáku aj na posteli (možné doobjednať večeru a raňajky), v Škole v prírode Kľačno, rezervácie na svpklacno@svpklacno.sk, viac info na www.svpklacno.sk.
  Ceny: večera 2 Eur, raňajky 1,5 E, lôžko na izbe 8E, spanie v telocvični 1 osoba 3E.


  Stravovanie:

  Sobota aj nedeľa bufet na zhromaždisku


  Mapy:

  • 19.10. - Ladomer Sever (1 : 10 000), terén použitý v˙roku 2011 na preteky Grand Prix Slovakia. Na sopečných horninách je kontinentálny terén strmých, väčšinou hladkých svahov s˙občasnými skalnými výstupmi. Na ich úpätí sú íly a štrkopiesky, v ktorých vodná erózia a˙zosuvy vytvorili sieť rozvetvených kľukatých výmoľov a˙medzi nimi terasky s kôpkami, hrebienkami a priehlbňami často vyplnenými bažinami. V teréne je väčšinou čistý listnatý les, miestami s˙podrastom a stredne hustá sieť ciest.
  • 20.10. - To je malina! (1 : 10 000), veľmi členitý terén po banských činnostiach (ťažba zlata) s˙kamenistým podkladom, zmiešaný les, miestami porast sťažujúci beh. Cestná sieť strednej hustoty. Z˙dôvodu veľkej členitosti terénu je mapa mierne generalizovaná.


  Ukážky terénu

  [ Sobota ] [ Nedela ]
  Sobota 19.10. Nedeľa 20.10.


  Ceny:

  • 20.10. - v kat. M19- a W19- víťazi získajú vypísané trofeje, víťazi všetkých kategórií drobné vecné ceny;
  • 21.10. - víťazi kat. drobné vecné ceny, jeden vyžrebovaný pretekár z klasifikovaných malý finančný príspevok
  MW10R, MW10 budú vyhlásené všetky deti, MW12, N, prví traja po oba dni.


  Predpis:

  Preteká sa podľa pravidiel OB, Súťažného poriadku a Vykonávacích pokynov na rok 2013. Tento rozpis bol schválený sekciou OB dňa 2. 9. 2013.


  Upozornenie:

  Vydaním tohto rozpisu je celý priestor terénu zobrazený na mapách Ladomer Sever a To je malina! vyhlásený za zakázaný.

  Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.


  Funkcionári:

  riaditeľ - Rado Jonáš, radoslav.jonas@gmail.com, 0902 / 488 202

  hlavný rozhodca - Lukáš Barták

  stavba tratí - Rado Jonáš (sobota), Joe Wallner (nedeľa)

  tajomník - Marek Urban (prihlášky, výsledky, prezentácia)
      Rado Jonáš             Lukáš Barták
  	 riaditeľ             hlavný rozhodca 
  


  Stiahnite si

  Jelení paroh a Kravský roh - výsledky

  Držiteľom trofeje Jelení paroh sa stal Michal Krajčík z oddielu Akademik TU Košice.  
   

  Držiteľkou trofeje Kravský roh sa stala Ľudmila Sokolová z Klubu orientačného behu Sokol Kysak.