Srdečne vás pozývame na

11. ročník pretekov
Spoznaj svoj les

[]


ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Horárne nad Peknou cestou.


Predbežné výsledky

Objavte les nad svojím sídliskom - pokyny

Objavte les nad svojím sídliskom - pozvánka

Termín


Zhromaždisko:

Horáreň nad Peknou cestou. Súradnice: 48.2073296,17.1190653 Najbližšia zastávka MHD je Pekná cesta (električky 3 a 5), alebo Hubeného (bus 75). Zo zastávky Pekná cesta je to k horárni asi 30 minút peši. Prístup autom je možný takmer priamo k horárni, obmedzené možnosti parkovania popri ceste.


Prihlášky

Prihlášky pre verejnosť (N, RD) nie je nutné zasielať, stačí prísť na prezentáciu v uvedenom čase. Vaša prihláška nám však uľahčí organizáciu podujatia (uzávierka 25. 5. 2016).

Na rebríčkové preteky sa kluby prihlasujú cez orienteeringonline.net


Prihlášky na mieste budú akceptované len do výšky počtu voľných máp.


Charakteristika tratí pre verejnosťParametre tratí

Kategórie a parametre tratí:
Kategória  Počet KS  Dĺžka trate Prevýšenie  Pozn.

N-1 Verejnosť  5     1,0 km    10 m   červené fáborky
N-3 Verejnosť  8     3,6 km    45 m   žlté fáborky

M/W-10     8     1,9 km    45 m
M/W-12     9     2,7 km    90 m
M/W-14     10     3,2 km   110 m
M-18      16     4,1 km   165 m
W-18      16     3,8 km   140 m
M19-      24     6,7 km   275 m
W19-      19     5,3 km   215 m
M45-      16     4,1 km   165 m
W45-      16     3,8 km   140 m
MW/55-     16     3,7 km   105 m
OPEN      16     3,7 km   105 m

Objavte les nad svojím sídliskom - rozpis


Organizátor: ŠK Sandberg Bratislava v spolupráci s MiÚ Bratislava Nové Mesto


Špecifikácia: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť a elektronickým razením SportIdent. Špeciálne trate pre verejnosť s razením do papierových preukazov.


Štart: 29. 5. 2016 (nedeľa) od 10:30
Voľný výber štartového času so zachovaním intervalu 1 min medzi pretekármi na rovnakej trati.


Zhromaždisko: Horáreň nad Peknou cestou. Súradnice: 48.2073296,17.1190653 Najbližšia zastávka MHD je Pekná cesta (električky 3 a 5), alebo Hubeného (bus 75). Zo zastávky Pekná cesta je to k horárni asi 30 minút peši. Prístup autom je možný takmer priamo k horárni, obmedzené možnosti parkovania popri ceste.


Raziaci systém: Sportident, za požičanie SI čipu úhrada 2,- Eurá
Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada 30,- Eur.


Prihlášky: Prihlasujte za oddiel do 25. 5. 2016, pomocou on-line systému na adrese: http://www.orienteeringonline.net
Prihlášky a zmeny po termíne e-mailom na adrese sandberg.orienteering@gmail.com Prihláška mailom je platná až po spätnom potvrdení.Pre verejnosť máme osobitný prihláškový systém.


Kategórie: M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, OPEN, N (verejnosť) a RD (dieťa alebo začiatočník so sprievodcom).


Štartovné:
N (verejnosť), RD a MW-10: 2,- Eurá
MW-12, -14 a OPEN: 3,- Eurá
M,W-18, 19-, 45-, 55-: 4,- Eurá
Úhrada štartovného pri prezentácii na základe písomnej prihlášky. Dodatočné prihlášky po termíne a pri prezentácii za prirážku 50% štartovného.


Prezentácia: 29. 5. 2016, 9:30 - 10:00 v mieste zhromaždiska.


Mapa: Malá Baňa, M = 1 : 10 000, E = 5 m, stav 02/2015, podľa normy ISOM 2000, mapoval Anton Kniebugl. Drobné aktualizácie jar 2016.


Terén:
Malokarpatský listnatý les, dobre priebežný, ryhy, hustá sieť komunikácií, množstvo plochých kôpok, hrebienkov a žulových kameňov. Miestami tráva v lese, na rúbaniskách vysoká tráva, maliny alebo černice, veľa vývratov.


Vyhodnotenie: Všetci zúčastnení v kategóriách RD a N (verejnosť) dostanú drobnú vecnú cenu hneď po dobehu. Vyhlásenie výsledkov pretekov okolo 13:30, ocenení budú všetci v kategóriach M/W-10, prví traja v kategóriách M/W-12 a M/W-14, v ostatných kategóriách budú ocenení iba víťazi.


Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.


Informácie: Riaditeľ pretekov na e-mail: balogh@elf.stuba.sk


Funkcionári:

       riaditeľ pretekov: Richard Balogh
       hlavný rozhodca: Marek Urban 
       stavba tratí: Martin Jonáš 


Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.


   Richard Balogh        Marek Urban            
     riaditeľ         hlavný rozhodca 

Spoznaj les nad svojim sídliskom - plagát

Stiahnite si, vytlačte a prípadne aj niekde vyveste plagátik.


Plagat2016.pdf (na tlač)
Plagat2016.png (na facebook)


Partneri podujatia

[ Ba NM ][ ML Ba ]


Sponzori

[ LanoLand ]         [ Záhrada Šínweg ][ Beh Si Ty ]